Общи условия

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 • Наложен платеж:

Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по нейната доставка става при получаването и от клиента-поръчител или от трето лице от негово име, при условие че клиентът-поръчител потвърди получаването ѝ идентичността на поръчаната стока.
Ако трето лице се ангажира с приемането на поръчаната стока от името на клиента-поръчител, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.
С оглед спазването на чл.53 от ЗЗП, плащанията на стоки към ianbibian.com са неавансови, а преди изтичане на 7-дневния срок, в който можете да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от купувача сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД).

СРОК ЗА ДОСТАВКА

Срокът за ДОСТАВКА е до 14 работни дни от потвърждение на поръчката и зависи от наличностите и времето за доставка от производителя или вносителя до нас. Поръчката се счита за потвърдена след провеждане на телефонен разговор с наш представител, в който трябва да потвърдите устно, че сте съгласни с вида, количеството, цената и срока за доставка на описания в поръчката артикул.

Сроковете за доставка на специални поръчки (комплекти, съставени от различни артикули по желание на клиента) са индивидуални за всяка една от тях, като към нейното изпълнение се пристъпва след предплащане в размер на 10% от общата ѝ стойност.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Цената за доставка е 5лв, независимо от размерите, броя на стоките, теглото или населеното място на територията на България, като ianbibian.com поема разликата до реалната стойност на куриерската услуга.
Приемането става от клиента-поръчител или трето лице от негово име (посочва се предварително от поръчителя), при условие че клиентът-поръчител потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока и заплати разходите по доставката, както и цената на стоката по указаните начини на плащане.
Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, в противен случай той е длъжен да заплати допълнителните разходи по куриерската услуга.

РЕКЛАМАЦИИ

Според Закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
1. Констатирани липси
2. Дефекти на стоката
3. Несъответствие с обявения размер
4. Несъответствие с обявената търговска марка

 

Желание за отказ от доставена стока се предявява до 14 дни от датата на получаването ѝ от клиента.
В рамките на гаранционния срок потребителят има право да предяви рекламация за възникнали фабрични дефекти.


Гаранционни условия:

 • Гаранционният срок започва да тече от датата на приемането на стоката от потребителя.
 • Рекламации на закупена стока се приемат в рамките на гаранционния период на сайта на онлайн магазин www.ianbibian.com с предоставяне на доказателства за извършената покупка: електронното писмо за потвърждение на поръчката, номера и датата на товарителницата, серийния номер.
 • Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка при спазване на изискванията за нормална употреба.


Нормална употреба е налице тогава, когато:

 • Продуктът е бил използван единствено съгласно предназначението, за което е предвиден.
 • На продукта е била осигурявана нормалната поддръжка, съгласно описанието в упътването за поддръжка/употреба.
 • Продуктът се намира в първоначалния си вид, в смисъл че са използвани единствено части, доставени от онлайн магазин www.ianbibian.com, които са предназначени за употреба на- или заедно с продукта.
 • Серийният номер на продукта не е бил унищожен или премахнат.


Гаранцията не се признава в следните случаи:

 • Когато не са спазени изискванията за нормална употреба.
 • Случаи, дължащи се на развитието на естествени процеси в съставните части на продукта (например: изменения в оцветяването, както и износване).
 • Случаи, дължащи се на несъществени различия в материалите (например: различия в цветовете на отделните части).
 • Случаи, причинени от извънредно въздействие на външни фактори като слънце/светлина, температура, влажност, замърсяване на околната среда и др.
 • Повреди, причинени от инциденти/злополуки – например сблъсък с друг предмет или с човек. Същото важи и ако върху продукта е оказано прекомерно натоварване, например по отношение на поставената върху него тежест.
 • Повреди, причинени на продукта от външни въздействия, например в случаите, когато продуктът е бил натоварван като багаж.
 • Косвени повреди, например увреждания нанесени на лица и/или на други предмети.
 • За поправка на продукта са били използвани елементи, които не са оригинални или е правен опит за ремонт от неупълномощено лице.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
1. Възстановяване на заплатената сума
2. Заменяне на стоката с нова
3. Отбив от цената
4. Безплатно извършване на ремонт

ОТГОВОРНОСТИ

Онлайн магазин ianbibian.com не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, изчакване на нов внос или спиране от производство, както и в случаите на забавяне по вина на куриерската фирма.
В случай, че няма възможност да бъде осигурен желаният от Вас артикул или се очаква забавяне на доставката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНА СТОКА

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, при условие че са спазени следните условия:
1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
4. Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на клиента.
(В случай на замяна на стока, клиентът заплаща 1 куриерска такса, вместо 2 такси за транспорт в двете посоки).
Всички цени са с включен ДДС.