ДОСТАВКА

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес.

Цената на доставката е 5лв, независимо от размерите, броя на пакетите, теглото им или населеното място на получателя. 'ianbibian.com" поема разликата до реалната стойност на куриерската услуга.

Приемането става от клиента или трето лице от негово име (посочва се предварително от клиента), при условие че той потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока и заплати разходите по доставката, както и цената на стоката по указаните начини на плащане.

Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В противен случай е длъжен да заплати допълнителните разходи по доставката.

www.ianbibian.com